Search This Blog Below

Today Cosplay
Cosplayer

Thursday, September 24, 2009

~Shin SangokuMusou 4

All credits to the cosplayers and photographers


Lu Bu

Diao Chan

Dong Zhuo

Zhang Jiao

Zuo Ci

Zhu Rong

Yuan Shao

Meng Huo

Da Qiao


Xiao Qiao

No comments:

Post a Comment